Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Mickan Trade oy
Y-tunnus 1016208-9
Suopursunkatu 6, 33710 Tampere

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää tietosuojavastaavalta:

Anne Caglayan
anne.caglayan@lina.fi
040 583 0640

Mickan Trade oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Sinulla on lain mukaan oikeus vaikuttaa omien tietojesi käsittelyyn

Jokainen www.lina.fi-verkkokaupan asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity. Tietosuojaselosteella kerromme miten ja miksi käytämme henkilötietoja.

Asiakkaana sinun on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääksesi Mickan Trade oy verkkokaupan palveluita. Mickan Trade Oy:n keräämät tiedot ovat ainoastaan asiakkaan itse antamia tietoja (joilla mahdollistetaan asiakkuuden hoito) sekä verkkokaupan käyttämisestä havainnoituja tietoja.

Yllä mainittujen tietojen keräämisen mahdollistaa tietosuoja-asetuksessa määritelty ”oikeutettu etu” eli asiakkuuden hoitamiseen tarkoitettu tietojen kerääminen.

Mickan Trade oy käyttää tietoja vain asiakkuuden hoitamiseen: tilausten toimitukseen ja tilaukseen liittyvän tarpeellisen kommunikoinnin hoitamiseen.

Mitä tietoja kerätään?

Mickan Traden www.lina.fi verkkokaupassa asioivan asiakkaan itsensä antamat tai asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • tunnistamistiedot, kuten nimi
 • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • verkkokaupan käytöstä havainnoidut tiedot, kuten ostoshistoria (mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot), toimitustiedot (valittu toimitustapa ja toimitusosoite), mahdolliset
 • tuotearvostelut, verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot (evästeillä).

Kaikkien tietojen pääasiallinen lähde on asiakas eli verkkokaupan käyttäjä itse.

Voit hallita tietojesi käyttöä ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse, yhteystiedot yllä.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Tietoja käytetään

 • tilauksen toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • tilauksiin liittyvän tarpeellisen kommunikaation hoitoon
 • asiakkuuden ylläpitämiseen (tuotteiden markkinointi)
 • tilastointiin (myytävien tuotteiden ja varaston seuranta, verkkokaupan selaustiedot, lakisääteinen kirjanpito, jne.)

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Mickan Trade oy:n verkkokaupassa tapahtuvaan asiakassuhteeseen, verkkokaupan käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Kaikkiin asiakkaiden tietoihin on pääsy vain Mickan Trade oy:n omilla työntekijöillä, joita on tällä hetkellä 5 henkiloä.

Henkilökunta on kouluttautunut käyttämään tietoja turvallisesti ja luotettavasti.

Mickan Trade oy käyttää vain luotettuja sopimuskumppaneita.

Tietoa siirretään kolmannelle osapuolelle vain ja ainoastaan näiden ennalta määriteltyjen luotettavien sopimuskumppaneiden ollessa kyseessä.

Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Asiakastietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys

Mickan Trade oy
Y-tunnus 1016208-9
Suopursunkatu 6, 33710 Tampere

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki Mickan Trade oy:n hallussa yllä mainituista syistä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä, muuttamiselta, tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Mickan Trade oy säilyttää asiakastietoja Suomessa.

Fyysiset tiedot (kuten tilausten toimitusta ja kirjanpitoa varten tulostetut verkkokaupan tilauslomakkeet) säilytetään lukitusti Mickan Trade oy:n hallinnassa olevissa tiloissa.

Tietojen käsittelyyn on oikeus ja mahdollisuus vain henkilökunnalla.

Väliaikaisesti ja hetkellisesti tiedot luovutetaan tilitoimiston haltuun kirjanpidon suorittamista varten – tilitoimistossa tiedoista vastaa kirjanpidosta vastuullinen kirjanpitäjä. Mickan Trade oy on varmistanut tilitoimiston tietosuojakäytännön turvallisuuden keskustelemalla, havainnoimalla ja tilitoimiston kirjallisen vakuutuksen myötä.

Mickan Trade oy:n www.lina.fi verkkokauppa sijaitsee suomalaisella verkkopalvelimella Moment Digitalin (https://momentdigital.fi) datasalissa. Konesalien kuten myös verkkokaupan järjestelmien sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä Mickan Trade oy noudattaa hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedonkeräyksen minimointi ja kokonaisvaltainen huolellinen käsittelytapa.

Myös tietojen pseudonymisointia ja anonymisointia käytetään, jos se vain on tarkoitus säilyttäen mahdollista ja tarpeenmukaista.

Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Mickan Trade oy säilyttää henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset voidaan täyttää.

Lisäksi joitain tietoja joudutaan säilyttämään kauemmin niiltä osin, kuin laki vaatii – esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja toteennäyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot voidaan poistaa kokonaan Mickan Trade oy:n verkkokaupan järjestelmistä, kun tietoa ei enää tarvita tässä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin (huom. ilman tunnistetietoja, kuten nimeä ja osoitetta, tilausta ei voida toimittaa).

Osalle tiedoista laki asettaa velvoitteen sen pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • kirjanpitolaki määrittelee kaikelle liiketoimintaan sen osalta liittyvälle tiedolle pidemmät säilytysajat (riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei)

Mickan Trade oy:n verkkokaupan järjestelmien lokitietoja kerätään ja säilytetään lain määrittelemällä tavalla, jotta Mickan Trade oy voi tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaille

 • riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia sinulla asiakkaana on?

Sinulla on oikeus:

 • saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista / vastustaa henkilötietojen käsittelyä lain suomin mahdollisuuksin (ks. esim. yllä mainitut kirjanpito- ym. poikkeukset)
 • jos tietojesi käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa (esim. markkinointitiedotteiden vastaanottaminen).

Voit tehdä minkä tahansa yllä olevista ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan (yhteystiedot mainittu yllä)

Koska asiakkaalla on oikeus poistaa vain omat henkilötietonsa, yllä mainitut pyynnöt tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta Mickan Trade oy voi todentaa henkilöllisyytesi. Älä koskaan lähetä meille henkilötunnustasi tai esim. kuvaa henkilötodistuksestasi sähköpostitse.

Jos Mickan Trade oy ei pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi (kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen on oikeus tai mm. yllä mainittuja lakisääteisiä velvollisuuksia, esimerkiksi kirjanpitomateriaali) ilmoitamme sinulle asiasta.

Mikäli omien tietojesi käsittelyssä on mielestäsi puutteita ja huomioitavaa, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/).

Voit vaikuttaa omien tietojesi käyttöön

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista. Mickan Trade oy ei koskaan lähetä sinulle minkäänlaisia mainoksia, viestejä tai tarjouksia ilman, että ole antanut siihen nimenomaisesti luvan.

Mikäli olet tilauksen yhteydessä luonut oman asiakastilin, voit koska tahansa poistaa sen ja pyytää poistamaan omat tietosi soveltuvin osin ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Oman asiakastilin luominen EI ole pakollista tilauksen tekemiseksi eikä sitä vaadita sinulta missään vaiheessa.

Huomioithan, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta – ks. muutamia mainittuja esimerkkejä mm. kappaleessa ”Kuinka kauan tietoja säilytetään?”.

Mikäli saat jotakin muuta kuin omaan tilaukseesi liittyvää postia Mickan Trade oy:n verkkokaupasta etkä muista antaneesi siihen lupaa, ota välittömästi yhteys tietosuojavastaavaan.

Tarkistamme suostumuksesi ja varmistamme, ettei kyseessä ole tietoturvahyökkäys.

Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Mickan Trade oy:n on luovutettava joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, mm.

 • tilauksesi toimituksen takaamiseksi (posti)
 • tilauksesi maksun onnistumiseksi (tietosi välittyvät maksunvälittäjälle), sekä
 • lakisääteistä kirjanpitoa varten (tilitoimisto)
 • varmuuskopiossa kaupan järjestelmistä (Moment Digitalin palvelimilla)

Mickan Trade oy ei koskaan luovuta tietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa tai markkinointipalvelujen ostamiseksi.

Kaikkia Mickan Trade oy:n hallussa olevia henkilötietoja käytetään vain tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Tilauksen maksaminen tapahtuu tämän verkkokaupan ulkopuolella, maksunvälittäjänä toimivan Paytrail Oy:n käyttämällä palvelimella.

Kaikki maksun yhteydessä antamasi tiedot välittyvät vain maksunvälittäjälle, eivätkä ne näy tai tallennu missään vaiheessa Mickan Trade oy:n verkkokaupan järjestelmissä/järjestelmiin. Näin ollen Mickan Trade oy:n hallussa ei koskaan ole esim. luottokorttitietoja tai henkilötunnuksia.

Tarvittaessa Mickan Trade oy luovuttaa tietoja luonnollisesti myös viranomaisten pyynnöstä – informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Jos haluat kysyä lisää:

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä tietosuojavastaavaan.

Mahdollisten muutosten (esim. lainsäädännössä) johdosta Mickan Trade oy pidättää oikeuden tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen ja muuttamiseen.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.